Dag Lillethun
Dag LillethunAdvokat
Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1980, advokat 1987. Praksis fra bl.a. offentlig forvaltning, advokatkontor og entreprenørselskapet Byggholt AS før etablering av egen praksis i Asker 1990.

Telefonnr. : 918 12 304

Les mer

Einar Hesselberg
Einar HesselbergAdvokat
Juridisk embetseksamen fra UiO 1984. Tidligere yrkespraksis i offentlig forvaltning med hovedsakelig fast eiendoms rettsforhold som arbeidsfelt og deretter 2 års advokatfullmektigpraksis. Praktiserende advokat i Asker siden 1988.

Telefonnr. : 917 20 970

Les mer

Ann-Iren Vestli
Ann-Iren VestliAdvokat
Advokat Vestli har juridisk embetseksamen fra 1997, med forsikringsrett som valgfag og odels- og åsetesrett som spesialfag. Dessuten to års praksis fra JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) i studietiden, med hovedvekt på arbeid innen familie- og arverett.

Mobiltlf.: 90 12 12 85

Les mer

Jan Fredrik Sand
Jan Fredrik SandAdvokat
Advokat Jan Fredrik Sand har juridisk embetseksamen fra 2001 med spesialisering i forsikringsrett, IT og opphavsrett. Sand har arbeidet i forsikringsbransjen i mer enn 10 år, både som ansatt i flere forsikringsselskaper og som ekstern konsulent med hovedvekt på forsikring og erstatningsrett.

Mobiltlf.: 91 68 61 11

Les mer

Inger Marie Fevang
Inger Marie FevangAdvokat
Juridisk embetseksamen fra UiO 1992 med spesialisering i boligrett og internasjonal privatrett. Advokatbevilling fra 2004. Fevang har solid kompetanse fra offentlig sektor, herunder statlig miljøforvaltning, Statens helsetilsyn og Post og teletilsynet. Hun har vært dommerfullmektig og har drevet egen advokatpraksis i Asker siden 2007.

Mobil: 413 367 50

Les mer

Hans Andreas Glette Hansen
Hans Andreas Glette HansenAdvokat
Juridisk embetseksamen fra UiO 1991, advokat fra 1993. Lexit advokat, Asker fra 2017.

Advokat Hansen påtar seg advokatoppdrag i hele landet med hovedområdene Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud i tillegg til lokalt i Asker og Bærum.

Mobil: 932 172 35

Les mer

Odd Martin Helleland
Odd Martin HellelandAdvokat
Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1999 og advokatbevilling fra 2001.

Advokat Odd Martin Helleland er fast forsvarer for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Mobil: 922 16 066

Les mer