Hjem/Tjenester/Advokattjenester

Skifterett – felleseie – særeie

Skifterett - felleseie - særeie Ved separasjon og skilsmisse er det behov for å dele verdier og bli enige om hvem som skal overta gjeld. Ved ekteskap har man enten felleseie eller særeie eller en kombinasjon. Det kan oppstå mange vanskelige problemstillinger ved skifte, og vi bistår gjerne med å avklare den juridiske situasjonen [...]

Skifterett – felleseie – særeie2021-08-17T10:55:57+02:00

Skifterett – arv

Skifterett - arv Ved dødsfall oppstår spørsmålet om hvem som er arving og hvordan boet skal fordeles. Det er valg mellom privat skifte og offentlig skifte. Dersom du er arving og trenger juridisk bistand, bistår vi deg gjerne. Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Inger Marie Fevang Odd Martin Helleland [...]

Skifterett – arv2021-08-17T10:55:37+02:00

Separasjon

Separasjon I forbindelse med separasjon etter samlivsbrudd er det mange juridiske problemstillinger som kan oppstå. Vi bistår med juridisk rådgivning om fordeling av formue og gjeld, avtaleinngåelse og spørsmål om hvem som skal ta seg av barna (daglig omsorg og samvær). Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Inger Marie Fevang Hans Andreas Glette [...]

Separasjon2021-08-17T10:55:18+02:00

Selskapsrett

Selskapsrett Vi gir råd ved opprettelse av selskap, inngåelse av avtaler, opphør og konkurs. Vi bistår også med utforming av kontrakter og opprettelse av andre dokumenter. Vi påtar oss styreoppdrag. Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Odd Martin Helleland Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr [...]

Selskapsrett2019-09-20T15:46:24+02:00

Samvær barn

Samvær barn Etter et samlivsbrudd er det viktig å avklare hvor barna skal bo fast og omfanget av samvær med den andre foreldren. Vi bistår med: Å sette opp avtale. Rådgivning Rettssak Velg advokat Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Inger Marie Fevang Hans Andreas Glette Hansen Odd Martin Helleland Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele [...]

Samvær barn2021-08-17T10:53:56+02:00

Samboere

Samboere Samboere har ofte behov for å avtalefeste forhold av økonomisk interesse. Dette gjelder blant annet å avtale hvem som eier inventar, felles bolig, hytte og andre verdier. Vi bistår også med å sette opp avtaler om hva som skal skje ved opphør av samboerskap. Vi bistår med å sette opp testamente for å avklare [...]

Samboere2021-08-17T10:53:33+02:00

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern Vi bistår juridisk innen området psykisk helsevern. Dette gjelder blant annet i saker for Kontrollkommisjonen. Velg advokat Dag Lillethun Ann-Iren Vestli Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.

Psykisk helsevern2019-09-20T16:03:13+02:00

Prosedyre

Prosedyre Dersom du er i en rettslig konflikt og trenger en prosessfullmektig, kan du ta kontakt med en av våre advokater for å få bistand. Vi prosederer i de fleste type saker. Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Inger Marie Fevang Hans Andreas Glette Hansen Odd Martin Helleland Advokatene [...]

Prosedyre2019-09-20T16:03:55+02:00

Personskade

Personskade Er du påført skade på legeme eller fått psykiske lidelser som følge av en skade kan du ha behov for juridisk rådgivning. Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, [...]

Personskade2019-09-20T16:06:26+02:00

Pengekrav

Pengekrav Ved kjøp og salg av varer, tjenester, fast eiendom og andre verdier oppstår det gjerne et pengekrav. Ved unnlatt betaling kan det være behov for juridisk bistand for å få inndrevet beløpet. Vi bistår også ved rettssaker. Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Inger Marie Fevang Odd Martin Helleland [...]

Pengekrav2021-08-17T10:53:15+02:00
Go to Top