Hjem/Tjenester

Ledig plass for advokat med egen portefølje

Ledig plass for advokat med egen portefølje Vi har plass for advokat med egen portefølje eller muligheter for å bygge opp dette. Sakstilfanget er bra, både av fornøyde klienter og jevnlige forespørsler fra personer og bedrifter i Asker, Bærum og landet for øvrig. Lexit består av 7 advokater i kontorfellesskap med sentral beliggenhet i moderne [...]

Ledig plass for advokat med egen portefølje2021-03-15T15:22:03+01:00

Yrkesskade

Yrkesskade Er du utsatt for en skade i forbindelse med utøvelse av ditt yrke, kan du ha krav på erstatning. Ta kontakt for å få råd. Velg advokat Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i [...]

Yrkesskade2019-09-20T15:41:08+02:00

Voldsoffer

Voldsoffer Er du et offer for vold og ønsker råd og veiledning om dine rettigheter kan du ta kontakt. Du kan ha rett til bistandsadvokat, bistand ved anmeldelse og krav på erstatning. Velg advokat Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk [...]

Voldsoffer2021-08-17T10:57:24+02:00

Vergemål

Vergemål Vi påtar oss blant annet følgende oppdrag innen fagfeltet vergemål: Være verge Prosessfullmektig ved behandling av vergemålssaker hos domstolen. Bistand ved klage over vedtak hos fylkesmannen Opprettelse av fremtidsfullmakter Være fullmektig Rådgivning Det har kommet en ny vergemålslov (2010) som trådte i kraft fra 1. juli 2013. Det har skjedd store endringer i [...]

Vergemål2019-09-20T15:41:47+02:00

Utlendingerett

Utlendingerett Dersom du er utenlandsk statsborger og trenger rådgivning om dine rettigheter i Norge, kan du ta kontakt. Vi bistår med søknader om asyl, arbeids- og oppholdstillatelse og statsborgerskap med mer. Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Hans Andreas Glette Hansen Odd Martin Helleland Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge [...]

Utlendingerett2021-08-17T10:56:56+02:00

Trygd

Trygd Trygderetten er et omfattende og nokså komplisert fagfelt. Vi har kompetanse til å bistå deg. Velg advokat Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Inger Marie Fevang Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn. [...]

Trygd2019-09-20T15:42:51+02:00

Toll

Toll Ved import og eksport av varer over landegrensen oppstår tollrettslige problemstillinger. Dette gjelder også kjøretøy ved flytting. For å avklare regelverket eller få bistand til å klage på et vedtak fra toll- og skattemyndighetene, ta gjerne kontakt. Velg advokat Jan Fredrik Sand Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det [...]

Toll2019-09-20T15:43:06+02:00

Tingsrett

Tingsrett Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Inger Marie Fevang Odd Martin Helleland Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.

Tingsrett2019-09-20T15:43:25+02:00

Testament

Testament Vi bistår med å sette opp testament. I den forbindelse kan det også være behov for rådgivning innen arverettslige spørsmål. Velg advokat Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Jan Fredrik Sand Inger Marie Fevang Odd Martin Helleland Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr [...]

Testament2021-08-17T10:56:38+02:00

Straff anmeldelse

Straff anmeldelse Vurderer du å anmelde et straffbart forhold kan du ta kontakt for en samtale. Velg advokat Einar Hesselberg Ann-Iren Vestli Hans Andreas Glette Hansen Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn. [...]

Straff anmeldelse2019-09-20T15:44:51+02:00
Go to Top