Hjem/Ansatte

Våre advokater

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1980, advokat 1987. Praksis fra bl.a. offentlig forvaltning, advokatkontor og entreprenørselskapet Byggholt AS før etablering av egen praksis i Asker 1990. Telefonnr. : 918 12 304 Les mer Juridisk embetseksamen fra UiO 1984. Tidligere yrkespraksis i offentlig forvaltning med hovedsakelig fast eiendoms rettsforhold som arbeidsfelt og deretter 2 [...]

Våre advokater2022-01-17T15:36:12+01:00

Advokat Odd Martin Helleland

Advokat Odd Martin Helleland Jeg har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1996 og advokatbevilling fra 2001.   Fast forsvarer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, og Borgarting lagmannsrett fra 2021 I Lexit advokater i Asker startet jeg opp i mars 2019. Tidligere har jeg jobbet både i stat, kommune og i det private [...]

Advokat Odd Martin Helleland2022-03-14T14:49:27+01:00

Advokat Hans Andreas Glette Hansen

Advokat Hans Andreas Glette Hansen Juridisk embetseksamen fra UiO 1991, advokat fra 1993. Lexit advokat, Asker fra 2017. Advokat Hansen påtar seg advokatoppdrag i hele landet med hovedområdene Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud i tillegg til lokalt i Asker og Bærum. Bred erfaring innenfor rettsområdene Familie/Arv (ektepakter, samlivsavtaler, testament, separasjon, skilsmisse, skifte, barnefordeling, samvær). Arbeidsrett (arbeidsavtaler, nedbemanning, [...]

Advokat Hans Andreas Glette Hansen2020-11-11T10:25:34+01:00

Advokat Inger Marie Fevang

Advokat Inger Marie Fevang Juridisk embetseksamen fra UiO 1992 med spesialisering i boligrett og internasjonal privatrett. Advokatbevilling fra 2004. Fevang har solid kompetanse fra offentlig sektor, herunder statlig miljøforvaltning, Statens helsetilsyn og Post og teletilsynet. Hun har vært dommerfullmektig og har drevet egen advokatpraksis i Asker siden 2007. Advokat Fevang har lang erfaring med [...]

Advokat Inger Marie Fevang2022-01-19T08:34:03+01:00

Advokat Jan Fredrik Sand

Advokat Jan Fredrik Sand Advokat Jan Fredrik Sand har juridisk embetseksamen fra 2001 med spesialisering i forsikringsrett, IT og opphavsrett. Sand har arbeidet i forsikringsbransjen i mer enn 10 år, både som ansatt i flere forsikringsselskaper og som ekstern konsulent med hovedvekt på forsikring og erstatningsrett. Han har særlig god kompetanse ved personskadesaker og [...]

Advokat Jan Fredrik Sand2022-01-19T08:33:30+01:00

Advokat Ann-Iren Vestli

Advokat Ann-Iren Vestli Advokat Vestli har juridisk embetseksamen fra 1997, med forsikringsrett som valgfag og odels- og åsetesrett som spesialfag. Dessuten to års praksis fra JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) i studietiden, med hovedvekt på arbeid innen familie- og arverett. Hun har bred juridiske kompetanse innenfor de fleste privat- og offentligrettslige fagområder, samt strafferett. [...]

Advokat Ann-Iren Vestli2022-01-19T08:32:14+01:00

Advokat Einar Hesselberg

Advokat Einar Hesselberg Juridisk embetseksamen fra UiO 1984. Tidligere yrkespraksis i offentlig forvaltning med hovedsakelig fast eiendoms rettsforhold som arbeidsfelt og deretter 2 års advokatfullmektigpraksis. Praktiserende advokat i Asker siden 1988. Behersker engelsk og tysk. KONTAKTINFORMASJON: E-post: hesselberg@lexitadvokat.no Telefonnr.: 917 20 970 Org.nr. for enkeltpersonforetaket Advokat Einar Hesselberg: 983 422 721 MVA LISTE over [...]

Advokat Einar Hesselberg2022-01-19T08:30:08+01:00

Advokat Dag Lillethun

Advokat Dag Lillethun Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1980, advokat 1987. Praksis fra bl.a. offentlig forvaltning, advokatkontor og entreprenørselskapet Byggholt AS før etablering av egen praksis i Asker 1990. Arbeider med familiesaker (arv/testament, separasjon, skifte, dødsbo, barn m.m.) erstatning (personskade, tingskade) forretningsjuss (kontrakter, avtaler, etablering) fast eiendom (kjøp/salg, eiendomsmegling, mangler etter avhendingsloven, bygge- [...]

Advokat Dag Lillethun2022-01-19T08:28:51+01:00
Go to Top