Advokatene hos Lexit tilbyr tilsammen bistand på mange fagfelt. Vi bistår gjerne, og du kan enkelt ta kontakt direkte med den advokaten du ønsker skal hjelpe deg. Du tar kontakt enten på e-post eller telefon og du finner informasjon om dette på den enkelte advokat sin side. Dersom ditt førstevalg av advokat ikke har anledning til å bistå deg nå, vil du kunne bli henvist til en som både har kompetanse og anledning til å snakke med deg om problemet ditt når du har behov.

Privat

Vår erfaring er at kvalifisert rådgivning før avtaleinngåelse forebygger uenighet og tvister.

Lexit Advokat tilbyr en rekke advokattjenester for private.

Det kan være bistand vedrørende

 • familie-, arv- og skifterett
 • testament, ektepakt, samboeravtale, fremtidsfullmakt
 • barnefordelings-, samværs- og barnevernssaker
 • avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær
 • økonomiske avtaler ved skilsmisseoppgjør
 • forsikrings-/erstatningsrett både i forhold til person-, ting- og formuesskader
 • arbeidstvister, arbeidsrett, oppsigelse, ansettelse
 • saker vedrørende fast eiendom
 • utforming av kontrakter, skjøte, tinglysing
 • erstatningskrav, krav om prisavslag ved kjøp og salg av fast eiendom
 • voldssaker, om du trenger bistandsadvokat eller forsvarer.

Vi tilbyr også bistand ved søknad, oppfølging og klage på vedtak om offentlige ytelser, tjenester eller godkjenninger. Herunder tilligger å vurdere hvilken dokumentasjon som det er nødvending å fremskaffe for å oppnå en så hensiktsmessig saksbehandling som mulig i hver enkelt sak.

Vi påtar oss prosedyreoppdrag innen alle privatrettslige områder. Dette gjelder både ved behandling av tvisten i domstolen og ved fylkesnemndbehandling (barnevern). Vi kan også bistå ved anke av dom eller kjennelse til høyere domstol.

Vi tar saker med fri rettshjelp. Spør oss gjerne om reglene som gjelder for når man har rett til fri rettshjelp ved rådgivning, klage eller ved sak for domstolen.

Dersom uenighet har oppstått, kan det være nyttig å vurdere utenrettslig mekling. Vi tilbyr mekling ved advokat.

Næring

Lexit Advokat har betydelig kompetanse innen forretningsjuridiske områder.

Vi har bred erfaring innen bygg- og entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, kontraktsrett og merverdiavgiftsrett.
Vi har også kompetanse innen IT-kontrakter og innen bank- og pengerett.

Vi tilbyr juridiske tjenester innen et bredt spekter til næringsdrivende, herunder prosedyre for domstolene, bistand for små og mellomstore selskaper både som rådgivere og som representanter i bedriftsstyrer.

I tillegg tilbys meklingstjeneste ved advokat.