Privat

Vår erfaring er at kvalifisert rådgivning før avtaleinngåelse forebygger uenighet og tvister.

Lexit Advokat tilbyr en rekke advokattjenester for private.

Det kan være bistand vedrørende

 • familie-, arv- og skifterett
 • testament, ektepakt, samboeravtale, fremtidsfullmakt
 • barnefordelings-, samværs- og barnevernssaker
 • avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær
 • økonomiske avtaler ved skilsmisseoppgjør
 • forsikrings-/erstatningsrett både i forhold til person-, ting- og formuesskader
 • arbeidstvister, arbeidsrett, oppsigelse, ansettelse
 • saker vedrørende fast eiendom
 • utforming av kontrakter, skjøte, tinglysing
 • erstatningskrav, krav om prisavslag ved kjøp og salg av fast eiendom
 • voldssaker, om du trenger bistandsadvokat eller forsvarer.

Vi tilbyr også bistand ved søknad, oppfølging og klage på vedtak om offentlige ytelser, tjenester eller godkjenninger. Herunder tilligger å vurdere hvilken dokumentasjon som det er nødvending å fremskaffe for å oppnå en så hensiktsmessig saksbehandling som mulig i hver enkelt sak.

Vi påtar oss prosedyreoppdrag innen alle privatrettslige områder. Dette gjelder både ved behandling av tvisten i domstolen og ved fylkesnemndbehandling (barnevern). Vi kan også bistå ved anke av dom eller kjennelse til høyere domstol.

Vi tar saker med fri rettshjelp. Spør oss gjerne om reglene som gjelder for når man har rett til fri rettshjelp ved rådgivning, klage eller ved sak for domstolen.

Dersom uenighet har oppstått, kan det være nyttig å vurdere utenrettslig mekling. Vi tilbyr mekling ved advokat.