Lexit Advokats advokater bistår privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Vi har konkurransedyktige priser og bred erfaring innenfor våre fagområder. Vi kan tilby våre klienter juridisk bistand til en fornuftig pris, som avtales ved oppstart av oppdraget.

Lexit Advokat følger de retningslinjer som er fastsatt av Den Norske Advokatforening. Dette betyr at våre priser normalt fastsettes på bakgrunn av blant annet medgått tid, samt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall, hvilke interesser som er involvert og hvilken spesialkompetanse oppdraget har krevd, dog slik at prisen ikke må være urimelig.

Medgått tid danner således et utgangspunkt for prisberegningen, men er ikke den eneste avgjørende faktoren.

Timeprisene for alminnelige advokatoppdrag ligger i intervallet kr 1.500 – kr 2.500. I tillegg beregnes 25 pst mva.

I saker der vi bruker vår ytterste spisskompetanse kan timeprisen gå opp mot kr 3.000 eks mva.

Vi påtar oss også oppdrag under ordningen med fri rettshjelp.

Mulighet for fastprisavtale i enkeltoppdrag
Dersom oppdragets karakter og omfang kan defineres på forhånd, kan det i enkelte tilfeller avtales fastpris. Spør oss gjerne om dette.

Utlegg
Eventuelle utlegg (for eksempel reiseutgifter, gebyrer til det offentlige osv.) vil bli fakturert i sin helhet.

Klageadgang
Advokater som opptrer i strid med regler for god advokatskikk eller beregner urimelig salær, kan klages inn for Den Norske Advokatforenings disiplinærorganer, dersom advokaten og klienten ikke finner en løsning i saken. For øvrig vises det til Den Norske Advokatforening for eventuell nærmere veiledning om dette.