Næring

Lexit Advokat har betydelig kompetanse innen forretningsjuridiske områder.

Vi har bred erfaring innen bygg- og entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, kontraktsrett og merverdiavgiftsrett.
Vi har også kompetanse innen IT-kontrakter og innen bank- og pengerett.

Vi tilbyr juridiske tjenester innen et bredt spekter til næringsdrivende, herunder prosedyre for domstolene, bistand for små og mellomstore selskaper både som rådgivere og som representanter i bedriftsstyrer.

I tillegg tilbys meklingstjeneste ved advokat.