Yrkesskade

Er du utsatt for en skade i forbindelse med utøvelse av ditt yrke, kan du ha krav på erstatning. Ta kontakt for å få råd.

Velg advokat

Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.