Voldsoffer

Er du et offer for vold og ønsker råd og veiledning om dine rettigheter kan du ta kontakt. Du kan ha rett til bistandsadvokat, bistand ved anmeldelse og krav på erstatning.

Velg advokat

Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.