Utlendingerett

Dersom du er utenlandsk statsborger og trenger rådgivning om dine rettigheter i Norge, kan du ta kontakt. Vi bistår med søknader om asyl, arbeids- og oppholdstillatelse og statsborgerskap med mer.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.