Trygd

Trygderetten er et omfattende og nokså komplisert fagfelt. Vi har kompetanse til å bistå deg.

Velg advokat

Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.