Toll

Ved import og eksport av varer over landegrensen oppstår tollrettslige problemstillinger. Dette gjelder også kjøretøy ved flytting. For å avklare regelverket eller få bistand til å klage på et vedtak fra toll- og skattemyndighetene, ta gjerne kontakt.

Velg advokat

Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.