Straff anmeldelse

Vurderer du å anmelde et straffbart forhold kan du ta kontakt for en samtale.

Velg advokat

Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Hans Andreas Glette Hansen

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.