Skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse er det behov for å dele verdier og bli enige om hvem som skal overta gjeld. Ved ekteskap har man enten felleseie eller særeie eller en kombinasjon. Det kan oppstå mange vanskelige problemstillinger ved skiftet (delingen), og vi bistår gjerne med å avklare den juridiske situasjonen og skrive avtaler. Det kan også være behov for juridisk bistand i forbindelse med barna; hvem skal ha daglig omsorg og hva med samvær.

Vi bistår også gjerne som prosessfullmektig i tilfelle uenigheter ikke lar seg løse i minnelighet, og rettssak er nødvendig.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.