Selskapsrett

Vi gir råd ved opprettelse av selskap, inngåelse av avtaler, opphør og konkurs. Vi bistår også med utforming av kontrakter og opprettelse av andre dokumenter. Vi påtar oss styreoppdrag.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.