Samboere

Samboere har ofte behov for å avtalefeste forhold av økonomisk interesse. Dette gjelder blant annet å avtale hvem som eier inventar, felles bolig, hytte og andre verdier. Vi bistår også med å sette opp avtaler om hva som skal skje ved opphør av samboerskap. Vi bistår med å sette opp testamente for å avklare hva som skal skje med etterlatenskaper ved et eventuelt dødsfall. Det kan videre oppstå behov for juridisk bistand ved brudd for å finne frem til en avtale om fordeling av goder og hvordan man skal forholde seg i forhold til barna.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.