Psykisk helsevern

Vi bistår juridisk innen området psykisk helsevern. Dette gjelder blant annet i saker for Kontrollkommisjonen.

Velg advokat

Dag Lillethun
Ann-Iren Vestli

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.