Prosedyre

Dersom du er i en rettslig konflikt og trenger en prosessfullmektig, kan du ta kontakt med en av våre advokater for å få bistand. Vi prosederer i de fleste type saker.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.