Personskade

Er du påført skade på legeme eller fått psykiske lidelser som følge av en skade kan du ha behov for juridisk rådgivning.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.