Pengekrav

Ved kjøp og salg av varer, tjenester, fast eiendom og andre verdier oppstår det gjerne et pengekrav. Ved unnlatt betaling kan det være behov for juridisk bistand for å få inndrevet beløpet. Vi bistår også ved rettssaker.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.