Patentrett

Vi tilbyr juridisk rådgivning og annen bistand ved søknad om og beskyttelse av patenter.

Velg advokat

Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.