Pasientrettighet

Vi gir råd vedrørende dine rettigheter som pasient.

Velg advokat

Dag Lillethun
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.