NAV søknad og klage

Vi bistår deg ved søknad om trygd og andre velferdsordninger fra NAV. Dersom du har søkt NAV om trygd og andre ytelser og fått avslag, kan vi bistå med å skrive klage.

Velg advokat

Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.