Kontrakt

Vi bistår med opprettelse av nye kontrakter og tolking av eksisterende kontrakter innen ulike områder. Dette gjelder både kontrakter mellom privatpersoner og i næringslivet.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.