Juridisk embetseksamen fra UiO 1992 med spesialisering i boligrett og internasjonal privatrett. Advokatbevilling fra 2004. Fevang har solid kompetanse fra offentlig sektor, herunder statlig miljøforvaltning, Statens helsetilsyn og Post og teletilsynet. Hun har vært dommerfullmektig og har drevet egen advokatpraksis i Asker siden 2007.

Advokat Fevang har lang erfaring med problemstillinger innen arv-, skifte- og familierett. Hun yter bistand i saker vedrørende fast eiendom, herunder naborett. I tillegg til avtalerett og arbeidsrett påtar hun seg også oppdrag mot forvaltningen; f. eks. NAV, kommunen, fylkesmannen, direktorat og departement. Fevang har flere års erfaring fra tillitsverv og styrearbeid i frivillige organisasjoner. Hun har vært tillitsvalgt for Juristforbundet.

Behersker engelsk og tysk.

KONTAKTINFORMASJON:
E-post: fevang@lexitadvokat.no

Mobil: 413 367 50

Org. nr. for enkeltpersonforetaket Advokat Inger Fevang: 991 553 258 MVA