Husleierett

Enten du er utleier eller leietaker av bolig kan du ha behov for juridisk rådgivning. Det samme gjelder ved opprettelse av kontrakt. Vi bistår deg gjerne.

Link til lov om husleieavtaler her:
http://www.lovdata.no/all/hl-19990326-017.html

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.