Hjelpeverge

Vi påtar oss vergeoppdrag. (Endret fra 1. juli 2013.)

Vi bistår også ved rådgivning innen dette feltet.

Det har kommet en ny vergemålslov (2010) som trådte i kraft fra 1. juli 2013. Det har skjedd store endringer i vergemålsordningen ved den nye loven.

Det tidligere tosporede systemet er fjernet. Den funksjonen som tidligere het «hjelpeverge» har falt bort. Etter den nye loven er det etablert et mer individtilpasset vergemål. Les mer om dette under våre tjenester «Advokat vergemål».

Ny lov om vergemål av 26.03.2010 nr. 09, vergemålsloven, kan søkes opp på www.lovdata.no.

Velg advokat

Dag Lillethun

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.