Fri rettshjelp

I noen tilfeller har borgere i Norge rett til fri rettshjelp. Retten er avgrenset i forhold til din inntekt og formue. Retten er også begrenset til visse type rettsområder.

Ta gjerne kontakt for å få avklart om du har rett til fri rettshjelp. Dette kan være på rådgivningsstadiet eller ved rettssak.

Du kan lese i lov om fri retthjelp på denne linken:
http://www.lovdata.no/all/hl-19800613-035.html

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.