Forsvarer straffesak

Har du blitt kontaktet av politiet og trenger en forsvarer? Vi bistår med rådgivning og påtar oss forsvareroppdrag.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.