Foreldrerett

Dersom du ønsker juridisk bistand ved avklaring av dine rettigheter som forelder til barn, kan vi bistå. Vi bistår også ved rettstvister.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.