Forbrukerrett

Ved kjøp av varer og tjenester kan det oppstå juridiske spørsmål du som forbruker ønsker å få svar på. Kontakt oss gjerne ved behov for rådgivning og ved tvist.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.