Ektefellerett

Vi bistår ved inngåelse av ekteskap og oppløsning av ekteskap. Vi bistår med rådgivning vedrørende formue, økonomi og barn. Vi bistår med:

  • Inngåelse av avtaler
  • Opprettelse av ektepakt
  • Gaver og andre transaksjoner
  • Dokumenter og avtaler ved separasjon
  • Dokumenter og avtaler ved skilsmisse
  • Barnefordeling
  • Oppretting av testament
  • Rettssak

Se link til ekteskapsloven:
http://www.lovdata.no/all/hl-19910704-047.html

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.