Advokat Dag Lillethun

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1980, advokat 1987. Praksis fra bl.a. offentlig forvaltning, advokatkontor og entreprenørselskapet Byggholt AS før etablering av egen praksis i Asker 1990.

Arbeider med

  • familiesaker (arv/testament, separasjon, skifte, dødsbo, barn m.m.)
  • erstatning (personskade, tingskade)
  • forretningsjuss (kontrakter, avtaler, etablering)
  • fast eiendom (kjøp/salg, eiendomsmegling, mangler etter avhendingsloven, bygge- og reguleringssaker, naborett som for eksempel problematiske trær)
  • straffesaker
  • helserett, bl.a. saker etter lov om psykisk helsevern
  • utlendingsrett
  • kjøp og salg
  • prosedyre

Behersker engelsk.

KONTAKTINFORMASJON:
E-post: lillethun@lexitadvokat.no
Telefonnr.: 918 12 304

Org.nr. enkeltpersonforetaket advokat Dag Lillethun: 983 422 683