Bygg og entreprise

Vi tilbyr rådgivning innen dette feltet. Vi bidrar med:

  • Rådgivning i forbindelse med kontrakter
  • Konflikthåndtering
  • Prosedyre ved rettstvist.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.