Boligrett

Ved eie, leie, kjøp og salg av bolig kan det oppstå mange juridiske problemstillinger. Vi tilbyr rådgivning og konflikthåndtering på dette området.

Velg advokat

Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.