Advokat Bodil Litlebø Lorenzi

Advokat Lorenzi har sosionomutdanning ved Diakonhjemmet fra 2000 og juridikum fra 2009 ved Universitetet i Oslo med kommunalrett og boligrett som valgfag, og utlendingsrett, barnerett, arbeidsrett individuell og kollektiv del, kontraktsrett og offentlig anskaffelser som spesialfag.

Advokat Lorenzi har arbeidet innen reiseliv, blant annet som flyvertinne, og mange år i trygdeetaten (nå NAV) med økonomisk sosialhjelp og klagesaksvurderinger. Etter dette med erstatningsrett ved Kontoret for voldsoffererstatning. Hun har arbeidet som juridisk utreder ved et advokatkontor. Videre har hun arbeidet som advokat innenfor flere privat- og offentligrettslige fagområder ved Fri rettshjelp. Advokat Lorenzi har jobbet i et prosjekt gjennom Fri rettshjelp på Tøyen, som hadde som formål å tilby juridisk bistand til sårbare grupper i bydelen.

Prosedyreerfaring er opparbeidet i fullmektigtiden og i egen advokatpraksis.

Advokat Lorenzi etablerte egen advokatpraksis i Asker høsten 2018, og begynte i kontorfellesskapet Lexit advokatene 01.11.2020. Hun tilbyr generell juridisk bistand og rådgivning, både som konfliktløsing utenfor rettssalen og ved rettslige tvister.

Språk:
Norsk
Engelsk
Spansk
Italiensk

Les mer om meg her: https://www.advokatlorenzi.com/441648198