Barnevern

I alle kommuner er det en barneverntjeneste. Barnevernet tilbyr tjenester til familier og barn. Barnevernet kan vedta tiltak. Dette kan være tiltak som familien godtar og er frivillige. Barnevernet kan også vedta tiltak mot foreldrenes vilje. Dette er såkalte tvangstiltak.

Det er ofte behov for juridisk rådgivning og bistand når familien kommer i konflikt med barnevernet. Vi bistår ved:

  • Klage på midlertidig akutt-vedtak
  • Begjæring fra kommunen om omsorgsovertakelse av ditt barn
  • Krav om tilbakeføring av barn som er under kommunens (barnevernets) omsorg
  • Begjæring fra kommunen om at du skal fratas foreldreansvaret for barnet
  • Begjæring fra kommunen om at barnet ditt skal adopteres bort
  • Behandling av saker i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
  • Rettssak

Les mer: Barnevernloven (Lovdata) og oversikt over tilhørende forskrifter (regjeringen.no).

Velg advokat

Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.