Barnefordeling

Ved skilsmisse og separasjon eller ved brudd mellom samboere oppstår gjerne spørsmål om barna.

Vi bistår med:

  • Rådgivning i forbindelse med hvor barna skal bo fast, foreldreansvar og samvær.
  • Inngåelse av avtale om hvor barna skal bo fast, hvem som skal ha foreldreansvar og samværets omfang.
  • Rettssaker

Link til lov om barn og foreldre (barneloven):
http://www.lovdata.no/all/hl-19810408-007.html

Velg advokat

Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.