Avtale

I mange situasjoner inngås avtaler mellom ulike parter.

Vi bistår ved avtaleinngåelser og tolking av eksisterende avtaler. Ved konflikt bistår vi i forbindelse med rettssak og mekling.

Det er mange spesiallover som regulerer avtaler. Det er også en egen lov om avtaler, se link til Lovdata her:
http://www.lovdata.no/all/hl-19180531-004.html

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.