Arv

Vi bistår ved:

  • Rådgivning innen spørsmål om arverett og arveplanlegging.
  • Sette opp testament og ektepakt, som har betydning for hvem som skal arve og fordeling av arv.
  • Vurdering av forskuddsarv; avtaleinngåelse og konsekvenser
  • Eventuell arveavgift

Link til arveloven:
http://www.lovdata.no/all/hl-19720303-005.html

Link til skifteloven:
http://www.lovdata.no/all/hl-19300221-000.html

Arveavgiften er fjernet fra 1. januar 2014. Det skal ikke betales arveavgift av gave som gis, og arv etter dødsfall som inntreffer, etter 31.12.2013. Man bør være oppmerksom på skatteregler vedrørende gevinstbeskatning og fritak. For gaver gitt før 1. januar 2014 og arv etter dødsfall som inntraff før 1. januar 2014 skal det betales arveavgift etter regler og satser som gjelder for 2013.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.