Arbeidsrett

I arbeidslivet er det meste avtaleregulert mellom partene. Det er også et omfattende regelverk knyttet til arbeidslivet.

Vi har ekspertise innen det arbeidsrettslige feltet. Vi gir råd og bistår ved:

  • Inngåelse av arbeidskontrakt
  • Tolking av avtaler og regelverk
  • Konflikter på arbeidsplassen mellom arbeidsgiver/ledelse og ansatt
  • Forhandling av sluttavtale
  • Prosedyre ved rettssak

Velg advokat

Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.