Advokat Ingrid Bø Lædre

Juridisk embetseksamen fra UiO 1980, advokat fra 1986. Erfaring fra offentlig forvaltning og advokatkontor før egen praksis i 1987.

Lang og bred erfaring innen familierettslige spørsmål og med oppdrag som bistandsadvokat. Tar saker med fri rettshjelp.

Behersker engelsk og tysk.

Advokat Bø Lædre påtar seg advokatoppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Hovedområdene er Asker, Bærum, Oslo, Drammen, Eiker og omegn og andre steder i Akershus og Buskerud samt i Østfold og Vestfold.

KONTAKTINFORMASJON:
E-post: ladre@lexitadvokat.no
Direkte telefon: 901 14 724

Org.nr. for enkeltpersonforetaket Advokat Ingrid Bø Lædre: 984 103 557 MVA