Våre advokater 2017-09-21T17:20:01+00:00
Dag Lillethun
Dag LillethunAdvokat
Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1980, advokat 1987. Praksis fra bl.a. offentlig forvaltning, advokatkontor og entreprenørselskapet Byggholt AS før etablering av egen praksis i Asker 1990.

Telefonnr. direkte innvalg: 66 76 50 23

Les mer

Einar Hesselberg
Einar HesselbergAdvokat
Juridisk embetseksamen fra UiO 1984. Tidligere yrkespraksis i offentlig forvaltning med hovedsakelig fast eiendoms rettsforhold som arbeidsfelt og deretter 2 års advokatfullmektigpraksis. Praktiserende advokat i Asker siden 1988.

Telefonnr. direkte innvalg: 66 76 50 24

Les mer

Ingrid Bø Lædre
Ingrid Bø LædreAdvokat
Juridisk embetseksamen fra UiO 1980, advokat fra 1986. Erfaring fra offentlig forvaltning og advokatkontor før egen praksis i 1987.

Direkte telefon: 901 14 724

Les mer

Ann-Iren Vestli
Ann-Iren VestliAdvokat
Advokat Vestli har juridisk embetseksamen fra 1997, med forsikringsrett som valgfag og odels- og åsetesrett som spesialfag. Dessuten to års praksis fra JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) i studietiden, med hovedvekt på arbeid innen familie- og arverett.

Telefonnr. direkte innvalg: 66 76 50 26
Mobiltlf.: 90 12 12 85

Les mer

Jan Fredrik Sand
Jan Fredrik SandAdvokat
Advokat Jan Fredrik Sand har juridisk embetseksamen fra 2001 med spesialisering i forsikringsrett, IT og opphavsrett. Sand har arbeidet i forsikringsbransjen i mer enn 10 år, både som ansatt i flere forsikringsselskaper og som ekstern konsulent med hovedvekt på forsikring og erstatningsrett.

Telefonnr. direkte innvalg: 66 76 50 28
Mobiltlf.: 91 68 61 11

Les mer