Advokat utlending rett

Dersom du er utenlandsk statsborger og trenger rådgivning om dine rettigheter i Norge, kan du ta kontakt. Vi bistår med søknader om asyl, arbeids- og oppholdstillatelse og statsborgerskap med mer.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ingrid Bø Lædre
Ann-Iren Vestli
Hans Andreas Glette Hansen

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.