Advokat skifte rett – arv2017-10-10T17:20:20+00:00

Advokat skifte rett – arv

Ved dødsfall oppstår spørsmålet om hvem som er arving og hvordan boet skal fordeles. Det er valg mellom privat skifte og offentlig skifte. Dersom du er arving og trenger juridisk bistand, bistår vi deg gjerne.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.