Advokat separasjon

I forbindelse med separasjon etter samlivsbrudd er det mange juridiske problemstillinger som kan oppstå. Vi bistår med juridisk rådgivning om fordeling av formue og gjeld, avtaleinngåelse og spørsmål om hvem som skal ta seg av barna (daglig omsorg og samvær).

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ingrid Bø Lædre
Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.