Advokat pasientskade2017-03-06T12:52:37+00:00

Advokat pasientskade

Vi bistår med rådgivning på pasientskadeområdet. Har du vært utsatt for feilbehandling og vil vurdere erstatningskrav kan vi bistå deg.

Velg advokat

Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.