Advokat foreldre rett

Dersom du ønsker juridisk bistand ved avklaring av dine rettigheter som forelder til barn, kan vi bistå. Vi bistår også ved rettstvister.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ingrid Bø Lædre
Ann-Iren Vestli
Inger Marie Fevang
Hans Andreas Glette Hansen

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.