Advokat erstatning2017-10-10T17:05:32+00:00

Advokat erstatning

Dersom du vil ha vurdert om du kan kreve erstatning bistår vi med rådgivning.

Vi bistår også om noen krever erstatning fra deg.

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Jan Fredrik Sand
Inger Marie Fevang

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.